+358 40 596 7309 juhani.hodju@jhps.fi
Valitse sivu

Digitalisaatio on täällä

Digiteknologia integroituu jokaisen elämään muuttaen myös yritysten toimintatapoja. Digitalisaatio on väistämätön asia, ja sen vuoksi jokaisen yrityksen on otettava se tosissaan. Vaihtoehtona on analogisuus ja yrityksen tuho, kun kilpailijat adoptoivat uudet toimintamallit, jotka ovat tehokkaampia ja rikkovat perinteiset toimintamallit ja arvoketjut.

Digitalisaation esteitä

Digitalisaation esteet löytyvät organisaation siiloutumisesta, toimintakulttuurista ja osaamisen puutteista. Seuraavia asioita voi soveltaa moneen muuhunkin muutostilanteeseen, mutta digitalisaatio ja sen aiheuttamat muutokset ovat niin kokonaisvaltaisia, että vaikutukset ulottuvat yrityksen jokaiseen työntekijään ja toimintatapaan.

Siiloutuminen ja osaoptimointi

 • osastojen välinen yhteistyö ei toimi riittävän hyvin
 • tavoitteet ovat osastokohtaisia, yritystason tavoitteet puuttuvat
 • yleinen muutosvastarinta, ”20 vuotta on tehty näin”, ”asiakkaat eivät halua muutosta”

Toimintakulttuuri

 • epäonnistumista ei sallita
 • käytetään puhtaasi vesiputousmallia projekteissa, ketteriä menetelmiä ei hyödynnetä riittävästi
 • asiat suunnitellaan etukäteen liian tarkkaan, muutosten tekeminen tilanteen muuttuessa on vaikeaa
 • toteutussyklit ovat liian pitkät, kilpailijat ajavat ohi vasemmalta ja oikealta

Osaaminen

 • tarvittavaa osaamista ei ole kehitetty matkan varrella joko henkilökohtaisella tasolla tai yrityksen toimesta
 • yrityksen johto ei ole panostanut omaan osaamiseensa riittävästi, ja puutetta ei myönnetä
 • yrityksestä puuttuu ajuri tai henkilö, joka voi ja osaa viedä muutoksen läpi

Muutoksen läpiviemiseen yrityksestä täytyy löytyä seuraavia osaamisia:

 • strategista johtamiskykyä
 • liiketoimintaosaamista => tulevaisuuden liiketoimintamallien ja arvoketjujen ymmärtäminen
 • teknistä osaamista
 • muutosjohtamisosaamista

Lisäksi yrityksessä tarvitaan

 • ylimmän johdon täysi sitoutuminen
 • uuden yrityskulttuurin luominen
 • koulutusta uuteen toimintatapaan
 • muutosherkkyyttä ja muutosten nopeaa implementointia

Voittajaksi

Hyvä johtaminen/johtaja on tärkein yksittäinen tekijä, jolla yritys voi selviytyä globaaleilla markkinoilla ja ottaa digiteknologian tuomat mahdollisuudet käyttöön omassa organisaatiossaan.

Muutos koskettaa koko organisaatiota, eikä tilaa ole osaoptimoinnille ja osastokohtaisten etujen tavoittelulle. Koska uudet toimintamallit koskettavat jokaista, muutos täytyy tehdä organisaatiorajat ylittävissä tiimeissä.

Organisaation täytyy sietää epäonnistumisia, kokeiluja ja iterointia päästäkseen hyvää tulokseen. Suuret keksinnöt ovat usein syntyneet tuhansien kokeilujen jälkeen. Onnistunut lopputulos on usein vaivan arvoinen.

Digitalisaatio muuttaa yritysten liiketoimintamalleja ja arvoketjuja. Toisaalta digitalisaatio luo uusia tehokkaampia toimintatapoja, jotka integroituvat niin ihmisten kuin yritysten arkeen. Digitalisaatio yhdessä globalisaation lisää kilpailua. Kilpailija voi yhtä hyvin tulla toiselta puolelta maapalloa kuin samasta kaupungista.

Tutkimusten mukaan digitaalisuus takaa vähintään kaksinkertaisen kasvun analogisiin yrityksiin verrattuna. Luku on todennäköisesti huomattavasti korkeampi. Sen vuoksi yritysten kannattaa panostaa digiteknologian integerointiin jo tänään.

Avainsanat: digitalisaatio,digiteknologia,muutosjohtaminen,osaaminen,sitoutuminen