+358 40 596 7309 juhani.hodju@jhps.fi
Valitse sivu

Yrityksen täytyy tehdä viisi päätöstä, jotka ovat perusta tietohallinnon strategiselle arvolle.

1. IT:en rooli liiketoiminnassa

Päätöksen pohjana toimii yrityksen strategia, joka määrittää tietohallinnon aseman liiketoiminnassa. Miten tietohallinto tukee sitä parhaiten ja miten tietohallinnon toiminta rahoitetaan?

2. IT-arkkitehtuuri

IT-arkkitehtuurin kuvaaminen ja käyttö liiketoiminnan ja tietohallinnon johtamisessa on yksi avainpäätöksistä.

IT-arkkitehtuurin osa-alueet ovat seuraavat:

 • prosessimalli
 • informaatiomalli
 • sovellusarkkitehtuuri
 • tekninen arkkitehtuuri

Hyvin kuvattu ja ylläpidetty IT-arkkitehtuuri on erityisen käyttökelpoinen työkalu, kun yrityksen liiketoiminta muuttuu ja uusia palveluita otetaan käyttöön.

IT-arkkitehtuurin kuvaaminen selkeyttää tietohallinnon roolia ja mahdollistaa tietohallinnon käytön strategisena voimavarana ja kilpailuvälineenä. Lisäksi IT-arkkitehtuuria voidaan käyttää liiketoiminnan ja tietohallinnon vuoropuhelun pohjana.

3. IT-infrastruktuuri

IT-infrastruktuuri on pohja kaikille IT:en tarjoamille palveluille. IT-infrastruktuuri tarjoaa palveluita koko yritykselle.

Hyvin toteutettulla IT-infrastruktuurilla on seuraavat ominaisuudet:

 • luotettava
 • joustava
 • kustannustehokas

4. Liiketoimintasovellukset

Mitä liiketoimintasovelluksia yritys tarvitsee strategisen arvonsa kasvattamiseen? Vastuksia saa käyttämällä esim. seuraavia työkaluja:

 • Business Case
 • ROI-analyysi
 • 3-5 vuoden liiketoimintaskenaario
 • takaisinmaksuaika
 • kriittiset menestystekijät

5. IT-investoinnit ja niiden priorisointi

Kuinka paljon resursseja käytetään tietohallintoon ja sen kehittämiseen? Usein vastaus löytyy yrityksen omasta strategiasta.

IT-voimavarat voidaan jakaa seuraavasti:

 • kilpailuetua tuottavat
 • informaatiota tuottavat
 • jaetut palvelut
 • operatiiviset järjestelmät

Tietohallinnon roolin selkeyttäminen ja IT-arkkitehtuurin kuvaaminen ovat hyvät lähtökohdat tietohallinnon johtamiselle.