+358 40 596 7309 juhani.hodju@jhps.fi
Valitse sivu

Markkinat

Forresterin mukaan pilvipalveluiden markkinat kasvavat 241 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2010 tuo luku oli 40.7 miljardia dollaria. Markkina kuusinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Miltä pilvipalvelut näyttävät vuonna 2020? Palvelut ehtivät kehittyä ja muuttua viidessä vuodessa. Myös niihin liittyvät ansaintamallit ja liiketoimintalogiikat muuttuvat, kun pyritään yhä tehokkaampaan palveluiden tuottamiseen. Toisaalta asiakkaan haluavat maksaa vain niistä palveluista ja kapasiteetista, joita oikeasti käyttävät.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)- paveluntarjoajat, esim. Amazon Elastic Cloud, myyvät paketoituja palveluita, joihin sisältyy tietty määrä keskusyksiköitä (CPU), muistia ja I/O-resursseja.

Seuraava vaihe

Pilvipalveluiden seuraavassa vaiheessa, Resource-as-a-Service (Raas), resursseja myydään yhä hienojakoisemmin. RaaS:ssa hinnoittelu voi perustua esim. sekuntiveloituksen, software stack:iin, virtuaalimuistin käyttämiin sivuihin tai transaktioiden määrään sekunnissa. Käytännössä veloitetaan vain käytetyistä resursseita, ei paketoidusta kokonaisuudesta.

Asiakkaan ajurit

Asiakkaan puolelta seuraavat ajurit nopeuttavat siirtymistä uuteen malliin:

  1. Sopimusajat lyhentyvät. Asiakkaat eivät halua sitoutua pitkiin sopimuksiin, koska tulevaa resurssien tarvetta on vaikea arvioida. Lisäksi hinnoittelun halutaan olevan markkinapohjaista, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että resurssien hinta saattaa muuttua hyvin nopeasti.
  1. Asiakkaat haluavat vuokrata peruspaketin, jota voi tarpeen vaatiessa kasvattaa dynaamisesti. Resurssien käyttö halutaan optimoida, lisäresursseja tarvitaan yhä lyhemmälle ajanjaksolle.
  1. Asiakkaat haluavat maksaa resursseista vain silloin, kun he tarvitsevat niitä. Paine turhien kustannusten karsimiseen tulee asiakkaiden suunnasta.
  1. Isot toimijat ovat alentaneet hintojaan (mm. Amazon ja Microsoft). Toimittajilla on myös pyrkimys resurssien tehokkaampaan käyttöön.
  1. Mobiilipalveluissa asiakkaat ovat tottuneet sekuntipohjaiseen hinnoitteluun. Alun perin paine muuttaa minuuttipohjaista hinnoittelua tuli asiakkaiden suunnasta.
  1. Uusia korkeamman tason vaatimuksia suorituskyvylle, esim. x kpl transaktioita sekunnissa, tietty palvelutaso (esim. QoS verkkopalvelussa).
  1. Eri asiakkaat tarvitsevat eri palvelutason palveluiden käytettävyydelle, esim. pankilla täytyy olla 100% saatavuus palveluille, mutta ei kriittistä palvelua ajavalla riittää 95% saatavuus. Asiakkaat haluavat maksaa alemman kriittisyystason palveluista alempaa hintaa.

RaaS:ssa toimittajan ja asiakkaan täytyy olla jatkuvasti hereillä mitä ostaa ja koska ostaa. Päätöksenteko muodostuu avainasiaksi.

Muutoksia resursseihin tehdään sekuntipohjaisesti. Resurssien ostot ja myynnit tapahtuvat tulevaisuuden markkinoilla, resursseja voi esim. ostaa pörssistä. Älykkäät Softa-agentit korvaavat ihmisten tekemät manuaaliset toimenpiteet ja myös huolehtivat tarvittavista resursseista ja niiden ostamisesta ja myynnistä markkinapaikalla.

Liiketoimintalogiikka

Toiminnan sanelevat uuden liiketoimintalogiikan mekanismit. Toimittajan puolella resursseja allokoidaan asiakkaan kanssa solmitun SLA:n/QoS:an mukaisesti. Allokoinnin pitää olla tehokasta ja luotettavaa. Toimittajat huolehtivat ykkösprioriteetilla korkean QoS:an omaavista asiakkaista. Matalan QoS:an omaavat asiakkaat voivat hyötyä halvoista hinnoista, kun ykkösprioriteetin asiakkaiden resurssit eivät ole täydessä käytössä. Optimointiin käytetään peliteoriaa (matematiikan alue, jossa tarkastellaan agenttien välistä strategista kanssakäymistä). Osa asiakkaista jää edelleen nykyiseen malliin, joka on pidemmällä aikavälillä tehoton.

Liiketoiminnan haasteet

RaaS-malliin liittyy useita haasteita niin tekniikan kuin käytönkin kannalta. Mm. käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia täytyy kehittää ennen kuin RaaSin vaatimukset voidaan täyttää. RaaS-pilvessä esim. virtuaalikoneilla ei välttämättä ole tietoa kuinka paljon resursseja on käytössä, koska tietty resurssi voi olla käytössä esim. sekunnin ajan. Lisäksi liiketoimintamalli vaatii paljon kehittämistä ennen sen käyttöön ottoa.

Avainsanat: pilvipalvelut, tulevaisuuden pilvipalvelut, liiketoimintamalli, ansaintamalli, RaaS, IaaS